Responsive Menu
Add more content here...
+46 821 16 70 info@astondental.se

Rotfyllning Stockholm Astondental

Rotfyllning Stockholm Astondental

Rotfyllning

När ett kariesangrepp går igenom emaljen och även igenom dentinet, når det pulpan. Där tandens blodkärl och nerver finns. Detta föregås ofta av ilningar och värk av och till, som tenderar att bli mer ihållande som efter ett tag övergår i ihållande tandvärk. Om detta tillstånd förblir obehandlat sprider sig infektionen via rötterna ut i käkbenet. Man har då fått vad som på fackspråk kallas ” Osteit”.

Tanden måste rotbehandlas eller rotfyllas. Infektionen i käkbenet kan teoretiskt sett behandlas tillfälligt med antibiotika, men infektionen kommer tillbaka så länge den skadade tanden inte åtgärdas.

Rotfyllning; Tanden öppnas under sterila (bakteriefria) former. Den infekterade och döda vävnaden avlägsnas och tanden spolas invändigt med bakteriedödande vätska. Därefter fylls tanden temporärt med kalkpasta så att återstående bakterier dör och käkbenet vid rotspetsen läker.. Tanden förses med en provisorisk fyllning. Efter en läkningstid, som varierar beroende på tandens tillstånd, fylls tanden tätt med ett gummiliknande material, ”guttaperka”. Tanden förses sedan med en krona.

Fördelar med rotfyllning: Tanden får vara kvar. Kan förses med lagning eller krona och fungera igen. Nackdelar: Det kan vara en kostsam behandling. Tänder som är rotbehandlade blir med tiden hårda men spröda, vilket gör att frakturer (större eller mindre sprickor) kan uppstå.