• Tandimplsntat, broar och kronor är vårt expert område.

  Placeholder

 • Behandling av tandlossning med laser med mycket goda resultat.

  Placeholder

 • Behov av estetisk tandvård, skalfasader? DSD, 3D tekniken och laser ger oss bästa resultatet.

  Placeholder

 • I behov av akuttandvård? Vi hjälper dig oftast samma dag.

  Placeholder

 • Vi driver framtidens tandvård kliniken genomgår regelbundet kvalitetssäkring enligt patientsäkerhetslagen.

  Placeholder

 • Certifierad klinik för Invisalign, osynlig tandställning som jämnar till tandraden och är mycket skonsam behandling.

  Placeholder

Rotfyllning

När ett kariesangrepp går igenom emaljen och även igenom dentinet, når det pulpan. Där tandens blodkärl och nerver finns. Detta föregås ofta av ilningar och värk av och till, som tenderar att bli mer ihållande som efter ett tag övergår i ihållande tandvärk. Om detta tillstånd förblir obehandlat sprider sig infektionen via rötterna ut i käkbenet. Man har då fått vad som på fackspråk kallas ” Osteit”.

Tanden måste rotbehandlas eller rotfyllas. Infektionen i käkbenet kan teoretiskt sett behandlas tillfälligt med antibiotika, men infektionen kommer tillbaka så länge den skadade tanden inte åtgärdas.

Rotfyllning Stockholm/ Astondental

Rotfyllning; Tanden öppnas under sterila (bakteriefria) former. Den infekterade och döda vävnaden avlägsnas och tanden spolas invändigt med bakteriedödande vätska. Därefter fylls tanden temporärt med kalkpasta så att återstående bakterier dör och käkbenet vid rotspetsen läker.. Tanden förses med en provisorisk fyllning. Efter en läkningstid, som varierar beroende på tandens tillstånd, fylls tanden tätt med ett gummiliknande material, ”guttaperka”. Tanden förses sedan med en krona.

Fördelar med rotfyllning: Tanden får vara kvar. Kan förses med lagning eller krona och fungera igen. Nackdelar: Det kan vara en kostsam behandling. Tänder som är rotbehandlade blir med tiden hårda men spröda, vilket gör att frakturer (större eller mindre sprickor) kan uppstå.