Responsive Menu
Add more content here...
+46 821 16 70 info@astondental.se

Tandhygienist Stockholm I Astondental

Tandhygienist Stockholm I Astondental

Profylaktisk Tandvård

Målet med tandbehandling är alltid att bibehålla dina tänder och först när det av olika skäl är nödvändigt, reparera eller ersätta dem.

När behandling behövs eftersträvar vi minsta möjliga ingrepp på den egna tanden, benet, eller mjukvävnaden. Förebyggande tandvård minskar risken för framtida skador. I fall där behandling krävs är profylaktisk tandvård mycket viktigt för att minska risken för nya skador och bibehålla det goda resultatet.