Responsive Menu
Add more content here...
+46 821 16 70 info@astondental.se

bettskenor, bettskena Astondental

bettskenor, bettskena Astondental

Bettskenor & Bettfysiologi

Om du har svårt att gapa, käken blir sned vid gapande, ömhet i käklederna, eller något annat bettfysiologiskt problem kan vi oftast hjälpa dig genom att göra en bettskena. Vi på Astondental har lång erfarenhet av bettskenor och bettfysiologi.

Det blir allt vanligare att människor drabbas av spänningar/stress som ger olika symptom i form av huvudvärk och värk i tänder eller käkar på grund av tandgnissling eller tandpressning.

Diagnos; Besvären diagnostiseras genom att känna på dina muskler i hals, nacke, axlar och framförallt käkmusklerna för att upptäcka om de är onormalt ömma. Återkommande huvudvärk, nötningsmärken på tänderna t.ex. kan också vara tecken på tandpressning eller tandgnissling.

Behandling; Ofta räcker det med information för att man själv skall kunna påverka sin situation. Ibland behövs det dock att en bettskena görs som på sikt resulterar reducering av tandvärken, få muskelsymptomen att minska och ibland avklinga. Huvudvärken, om den är bettrelaterad, går också att påverka i positiv riktning. En bettskena är en av tandtekniker specialtillverkad plastskena som används för att påverka underkäken rörelsemönster på ett sätt som medför en förbättrad funktion i tuggsystemet och bidra till att spända käkmuskler lättare kan slappna av. Det avlastar sekundärt käklederna, käk- och nackmuskulatur. En bettskena kan också användas för att undvika nedslitningen av tänderna vid tandgnissling. Bettskenan är en glasklar hästskoformad skena i plast c:a 4-5 mm tjock. Den placeras ofta i överkäken och används när man sover.

Ibland när bettet är ojämt måste man göra bettinslipning eller bygga upp tänderna genom att göra porslinskronor.
Värk i käkleder och ansiktsmuskler kan man behandla med laser med goda resultat.

Snarkskenor

Snarkskena eller apnéskena är två av många benämningar på en speciell tandställning som används för att dra fram underkäken medan man sover. Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge (cirka 0,5 cm längre fram än vanligt) hindras tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna.

Skenan är ofta ett förstahandsalternativ vid snarkproblem.