+46 821 16 70 info@astondental.se

Priser

Priser

Undersökning, riskbedömning, åtgärder för att främja hälsan
Vårt pris
101Basundersökning gjord av tandläkare980 kr
102Fullständig undersökning gjord av tandhygienist965 kr
103Akut/kompletterande undersökning720 kr
Röntgenåtgärder
Vårt pris
121Röntgenundersökning av enskild tand65 kr
122Röntgenundersökning, delstatus235 kr
123Röntgenundersökning, intraoralt, helstatus795 kr
124Panorama röntgen undersökning600 kr
141Studiemodeller, båda käkarna640 kr
161Salivsekretionsmätning570 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk usFaktura
163Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD)960 kr
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Vårt pris
204Profylaxskena980 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Vårt pris
301Sjukdoms- och smärtbehandling, mindre omfattning680 kr
302Sjukdoms- och smärtbehandling1250 kr
303Sjukdoms- och smärtbehandling, omfattande1980 kr
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar680 kr
321Icke operativ behandling av kariessjukdom820 kr
341Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala
(tandlossning) problem
985 kr
342Sjukdomsbehandling, mer omfattande Infektionsbekämpning t.ex. ett
flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten
1420 kr
Kirurgiska åtgärder
Vårt pris
401Ta ut en tand1560 kr
402Ta ut en tand, komplicerat2680 kr
403Tillkommande enkla tanduttagningar590 kr
404Operativt avlägsnande av tand/tänder, per operationstf5890 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi7800 kr
421Operation avseende käkbensförankrade ett implantat per
operationstillfälle
7350 kr
423Operation avseende käkbensförankrade två eller tre implantat per
operationstillfälle
9870 kr
425Operation avseende käkbensförankrade fler än tre implantat per
operationstillfälle
16890 kr
441Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid
peri-implantit
2485 kr
442Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom3515r
443Kirurgisk behandling av peri-implantit3350 kr
Rotbehandlingar
Vårt pris
501Rens och rotfyllning, en rotkanal4250 kr
502Rens och rotfyllning, två rotkanaler5240 kr
503Rens och rotfyllning, tre rotkanaler6680 kr
504Rens och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler7250 kr
521Akut endodontisk behandling1890 kr
522Komplicerad kanallokalisatio1980 kr
523Stiftborttagning2980 kr
541Rotspetsoperation, per optf7680 kr
Bettfysiologiska åtgärder
Vårt pris
604Mjukplastskena, per skena2110 kr
601Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena4650 kr
60Snarkskena9800 kr
Lagningar, reparativa behandlingar
Vårt pris
701Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand1450 kr
702Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand1760 kr
703Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand1890 kr
704Fyllning av 1 yta på molar eller premolar1430 kr
705Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar1760 kr
706Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar2090 kr
707Krona, komposit, framställd på kliniken1695 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi540 kr
Protetik
Vårt pris
801Krona, framställd på laboratiorie. Standard7850 kr
802Pelare med intraradikulärt stift, framställd på laboratorie3095 kr
803Pelare med intraradikulärt stift, framställd på kliniken2230 kr
804Hängande broled, per led2990 kr
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd1750 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes inkl perlare och rothätta3370 kr
809Semipermanent krona/bro, per led2350 kr
Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
Vårt pris
811Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad1680 kr
Protetiska åtgärder vid implantatbehandling
Vårt pris
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3680 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder5110 kr
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad10870 kr
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona12285 kr
826Attachment, per styck, material95 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9080 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9080 kr
829Immediatprotes8885 kr
831Justering av avtagbar protes370 kr
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand2800 kr
833Rebasering av protes3230 kr
834Lagning av protes där tekniker insats krävs3890 kr
835Rebasering o lagning av protes4350 kr
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs5690 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs8900 kr
420Implantat, per styck3800 kr
852Implantatförankrad krona9480 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro3200 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat31440 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat52090 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat58050 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat47290 kr
871Implantatstödd täckprotes, 2 implantat17180 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat19175 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat21790 kr
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat3105 kr
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat3440 kr
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat4055 kr
877Implantatstödd täckprotes, exkl implantat14010 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg per styck280 kr
880Tillägg för implantatkomponenter utöver standard2090 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Vårt pris
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning, utan tt1085 kr
882Av- och påmontering av implantatförankrad bro3185 kr
883Reparation av implantatförankrad konstruktion, med tt5575 kr
884Reparation av implantatförankrad konstruktion10215 kr
Övrigt
Vårt pris
Blekning med laser på kliniken med laser4500 kr
Blekning med skena hemma3500 kr
Skalfasader i porslin7800 kr per tand
Skalfasader i composit2500 kr/tand
Försäkringskassan lämnar ersättning med 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor, därefter 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

All rapportering till försäkringskassan sker elektroniskt. Du som patient får alltid skriftligt kostnadsförslag om olika behandlingsalternativ och väljer själv vilken behandling skall utföras.

Vi har eget tandtekniker laboratorium och tillverkar helt metallfria kronor och broar. Din tandläkare i Stockholm.