• Tandimplsntat, broar och kronor är vårt expert område.

  Placeholder

 • Behandling av tandlossning med laser med mycket goda resultat.

  Placeholder

 • Behov av estetisk tandvård, skalfasader? DSD, 3D tekniken och laser ger oss bästa resultatet.

  Placeholder

 • I behov av akuttandvård? Vi hjälper dig oftast samma dag.

  Placeholder

 • Vi driver framtidens tandvård kliniken genomgår regelbundet kvalitetssäkring enligt patientsäkerhetslagen.

  Placeholder

 • Certifierad klinik för Invisalign, osynlig tandställning som jämnar till tandraden och är mycket skonsam behandling.

  Placeholder

Undersökning, riskbedömning, åtgärder för att främja hälsan
Vårt pris
 • 850 kr
 • 365 kr
 • 720 kr

101

Basundersökning gjord av tandläkare

102

Fullständig undersökning gjord av tandhygienist

103

Akut/kompletterande undersökning

Röntgenåtgärder
Vårt pris
 • 55 kr
 • 235 kr
 • 795 kr
 • 520 kr
 • 620 kr
 • 570 kr
 • Faktura 500kr
 • 960 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand
122 Röntgenundersökning, delstatus
123 Röntgenundersökning, intraoralt, helstatus
124 Panorama röntgen undersökning
141 Studiemodeller, båda käkarna
161 Salivsekretionsmätning
162 Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk us
163 Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD)
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Vårt pris
 • 390 kr
 • 790 kr
 • 765 kr

204

Profylaxskena

Sjukdomsbehandlande åtgärder
Vårt pris
 • 490 kr
 • 745 kr
 • 1105kr
 • 450 kr
 • 455 kr
 • 455 kr
 • 980 kr

301

Sjukdoms- och smärtbehandling, mindre omfattning

302

Sjukdoms- och smärtbehandling

303

Sjukdoms- och smärtbehandling, omfattande

311

Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar

321

Icke operativ behandling av kariessjukdom

341

Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala (tandlossning) problem

342

Sjukdomsbehandling, mer omfattande

Infektionsbekämpning t.ex. ett flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten
Kirurgiska åtgärder
Vårt pris
 • 1120 kr
 • 1890 kr
 • 280 kr
 • 3250 kr
 • 4290 kr
 • 4500 kr
 • 6870 kr
 • 9980 kr
 • 2485 kr
 • 3515r
 • 3350 kr

401

Ta ut en tand

402

Ta ut en tand, komplicerat

403

Tillkommande enkla tanduttagningar

404

Operativt avlägsnande av tand/tänder, per operationstf

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

421

Operation avseende käkbensförankrade ett implantat per operationstillfälle

423

Operation avseende käkbensförankrade två eller tre implantat per

operationstillfälle

425

Operation avseende käkbensförankrade fler än tre implantat per

operationstillfälle

441

Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit

442

Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom

443

Kirurgisk behandling av peri-implantit

Rotbehandlingar
Vårt pris
 • 3325 kr
 • 4005 kr
 • 5030 kr
 • 5790 kr
 • 785 kr
 • 785 kr
 • 1530 kr
 • 3590 kr

501

Rens och rotfyllning, en rotkanal

502

Rens och rotfyllning, två rotkanaler

503

Rens och rotfyllning, tre rotkanaler

504

Rens och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

521

Akut endodontisk behandling

522

Komplicerad kanallokalisatio

523

Stiftborttagning

541

Rotspetsoperation, per optf

Bettfysiologiska åtgärder
Vårt pris
 • 2110 kr
 • 3670 kr
 • 7400 kr

604

Mjukplastskena, per skena

601 & 602

Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena

60

Snarkskena

Lagningar, reparativa behandlingar
Vårt pris
 • 690 kr
 • 990 kr
 • 1125 kr
 • 790 kr
 • 1140 kr
 • 1490 kr
 • 1695 kr
 • 540 kr

701

Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand

702

Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand

703

Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand

704

Fyllning av 1 yta på molar eller premolar

705

Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar

706

Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar

707

Krona, komposit, framställd på kliniken

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

Protetik
Vårt pris
 • 5890 kr
 • 3095 kr
 • 1470 kr
 • 2190 kr
 • 1750 kr
 • 3370 kr
 • 2350 kr

801

Krona, framställd på laboratiorie. Standard

802

Pelare med intraradikulärt stift, framställd på laboratorie

803

Pelare med intraradikulärt stift, framställd på kliniken

804

Hängande broled, per led

805

Emaljretinerad konstruktion, per stöd

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes inkl perlare och rothätta

807

Semipermanent krona/bro, per led

Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
Vårt pris
 • 680 kr

811

Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad

Protetiska åtgärder vid implantatbehandling
Vårt pris
 • 3680 kr
 • 5110 kr
 • 10870 kr
 • 12285 kr
 • 95 kr
 • 9080 kr
 • 9080 kr
 • 6885 kr
 • 370 kr
 • 1240 kr
 • 2520 kr
 • 1445 kr
 • 2980 kr
 • 3830 kr
 • 6510 kr
 • 3200 kr
 • 7600 kr
 • 2190 kr
 • 31440 kr
 • 42090 kr
 • 45050 kr
 • 35290 kr
 • 17180 kr
 • 19175 kr
 • 21790 kr
 • 3105 kr
 • 3440 kr
 • 4055 kr
 • 14010 kr
 • 280 kr
 • 2090 kr
 • Enl prislista
 • Enl prislista
 • Enl prislista

822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder

824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona

826

Attachment, per styck, material

827

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

828

Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

829

Immediatprotes

831

Justering av avtagbar protes

832

Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand

833

Rebasering av protes

834

Lagning av protes där tekniker insats krävs

835

Rebasering o lagning av protes

836

Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs

420

Implantat, per styck

852

Implantatförankrad krona

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

861

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

862

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

863

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

865

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

871

Implantatstödd täckprotes, 2 implantat

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

877

Implantatstödd täckprotes, exkl implantat

878

Förankringselement täckprotes, tillägg per styck

880 Tillägg för implantatkomponenter utöver standard

Sjukdomsbehandlande åtgärder
Vårt pris
 • 1085 kr
 • 3185 kr
 • 5575 kr
 • 10215 kr
 • 225 kr
 • 665 kr

881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning, utan tt

882

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

883

Reparation av implantatförankrad konstruktion, med tt

884

Reparation av implantatförankrad konstruktion

Övrigt
Vårt pris
 • från 3500 kr
 • 500 kr
 • 7000 kr per tand
 • 2500 kr/tand

Blekning med laser på kliniken

Blekning med vita strips hemma

Skalfasader i porslin

Skalfasader i composit

Försäkringskassan lämnar ersättning med 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor, därefter 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

All rapportering till försäkringskassan sker elektroniskt.

Du som patient får alltid skriftligt kostnadsförslag om olika behandlingsalternativ och väljer själv vilken behandling skall utföras.

Vi har eget tandtekniker laboratorium och tillverkar helt metallfria kronor och broar.

Din tandläkare i Stockholm.