Responsive Menu
Add more content here...
+46 821 16 70 info@astondental.se

Priser

Undersökning, riskbedömning, åtgärder för att främja hälsan
Vårt pris
101 Basundersökning gjord av tandläkare 980 kr
102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 965 kr
103 Akut/kompletterande undersökning 720 kr
Röntgenåtgärder
Vårt pris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 65 kr
122 Röntgenundersökning, delstatus 235 kr
123 Röntgenundersökning, intraoralt, helstatus 795 kr
124 Panorama röntgen undersökning 600 kr
141 Studiemodeller, båda käkarna 640 kr
161 Salivsekretionsmätning 570 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk us Faktura
163 Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD) 960 kr
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Vårt pris
204 Profylaxskena 980 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Vårt pris
301 Sjukdoms- och smärtbehandling, mindre omfattning 680 kr
302 Sjukdoms- och smärtbehandling 1250 kr
303 Sjukdoms- och smärtbehandling, omfattande 1980 kr
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar 680 kr
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom 820 kr
341 Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala
(tandlossning) problem
985 kr
342 Sjukdomsbehandling, mer omfattande Infektionsbekämpning t.ex. ett
flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten
1420 kr
Kirurgiska åtgärder
Vårt pris
401 Ta ut en tand 1560 kr
402 Ta ut en tand, komplicerat 2680 kr
403 Tillkommande enkla tanduttagningar 590 kr
404 Operativt avlägsnande av tand/tänder, per operationstf 5890 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 7800 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade ett implantat per
operationstillfälle
7350 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade två eller tre implantat per
operationstillfälle
9870 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade fler än tre implantat per
operationstillfälle
16890 kr
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid
peri-implantit
2485 kr
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3515r
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit 3350 kr
Rotbehandlingar
Vårt pris
501 Rens och rotfyllning, en rotkanal 4250 kr
502 Rens och rotfyllning, två rotkanaler 5240 kr
503 Rens och rotfyllning, tre rotkanaler 6680 kr
504 Rens och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7250 kr
521 Akut endodontisk behandling 1890 kr
522 Komplicerad kanallokalisatio 1980 kr
523 Stiftborttagning 2980 kr
541 Rotspetsoperation, per optf 7680 kr
Bettfysiologiska åtgärder
Vårt pris
604 Mjukplastskena, per skena 2110 kr
601 Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 4650 kr
60 Snarkskena 9800 kr
Lagningar, reparativa behandlingar
Vårt pris
701 Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand 1450 kr
702 Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand 1760 kr
703 Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand 1890 kr
704 Fyllning av 1 yta på molar eller premolar 1430 kr
705 Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar 1760 kr
706 Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar 2090 kr
707 Krona, komposit, framställd på kliniken 1695 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 540 kr
Protetik
Vårt pris
801 Krona, framställd på laboratiorie. Standard 7850 kr
802 Pelare med intraradikulärt stift, framställd på laboratorie 3095 kr
803 Pelare med intraradikulärt stift, framställd på kliniken 2230 kr
804 Hängande broled, per led 2990 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1750 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes inkl perlare och rothätta 3370 kr
809 Semipermanent krona/bro, per led 2350 kr
Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
Vårt pris
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad 1680 kr
Protetiska åtgärder vid implantatbehandling
Vårt pris
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3680 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder 5110 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10870 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona 12285 kr
826 Attachment, per styck, material 95 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9080 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9080 kr
829 Immediatprotes 8885 kr
831 Justering av avtagbar protes 370 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 2800 kr
833 Rebasering av protes 3230 kr
834 Lagning av protes där tekniker insats krävs 3890 kr
835 Rebasering o lagning av protes 4350 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 5690 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs 8900 kr
420 Implantat, per styck 3800 kr
852 Implantatförankrad krona 9480 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3200 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 31440 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 52090 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 58050 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 47290 kr
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 17180 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 19175 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 21790 kr
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 3105 kr
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 3440 kr
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 4055 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exkl implantat 14010 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck 280 kr
880 Tillägg för implantatkomponenter utöver standard 2090 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Vårt pris
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning, utan tt 1085 kr
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3185 kr
883 Reparation av implantatförankrad konstruktion, med tt 5575 kr
884 Reparation av implantatförankrad konstruktion 10215 kr
Övrigt
Vårt pris
Blekning med laser på kliniken med laser 4500 kr
Blekning med skena hemma 3500 kr
Skalfasader i porslin 7800 kr per tand
Skalfasader i composit 2500 kr/tand
Försäkringskassan lämnar ersättning med 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor, därefter 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

All rapportering till försäkringskassan sker elektroniskt. Du som patient får alltid skriftligt kostnadsförslag om olika behandlingsalternativ och väljer själv vilken behandling skall utföras.

Vi har eget tandtekniker laboratorium och tillverkar helt metallfria kronor och broar. Din tandläkare i Stockholm.