Responsive Menu
Add more content here...
+46 821 16 70 info@astondental.se

Vad Är PRF ?

Tandläkare kan använda så kallad PRF-teknik för att påskynda läkning vid extraktion av tänder eller för inläkning av implantat. Då används patientens eget blod som centrifugeras för att skilja ut vita blodkroppar, så kallade blodplättar eller trombocyter samt fibrinogen. Trombocyterna frigör tillväxtfaktor med mera och påskyndar därmed läkning och tillväxt av vävnader. Vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret och minskar sannolikt risken för infektioner efter utdragning av infekterade eller rotfyllda tänder.

PRF även används för att bilda ben i benkavitet och defekter i benet i följd av tex tandlossning.

Tekniken som heter Platelet-Rich Fibrin (PRF) har använts flitigt i tandvården de senaste 15 åren, men är inte vanlig i Sverige. Forskningsrapporter finns, men det har saknats en riktigt bra genomgång för att skapa evidens för PRF-metoden. Nu har tyska och franska forskare sammanfattat den hittills genomförda forskningen inom området. Artikeln har publicerats i Journal of Oral Implantology. 

Av artikeln framgår att forskningen visar att PRF förbättrar läkning och tillväxt av käkbenet både efter extraktion av tänder och för att öka käkbenets volym. Därtill finns studier som visar att PRF minskar tandköttsfickornas djup och därför bör kunna ha en plats även för patienter med risk för tandlossning.

PRF är en ofarlig metod med inga biverkningar och att det därför finns anledning att använda den.

Tandläkare Shahla Hassanzadeh har certifierat sig för denna teknik och kan använda tekniken i sin klinik flitigt.

PRF innebär att tandläkaren tar blod från patienten och det brukar vara fyra rör. Därefter centrifugeras blodet för att skilja ut lymfocyter, trombocyter och fibrinogen från de röda blodkropparna. Högst upp i röret finns den genomskinliga massan som tandläkaren tar ut och gör ett membran av. Membranet läggs sedan över såret efter tandextraktionen och membran kan också läggas runt implantat eller i bendefekter och där det inte finns tillräckligt med ben för att sätta implantat . Detta görs för att öka bentillväxten eller blandas med benmjöl eller syntetiskt ben.