• Placeholder  Amalgamsanering bnimage1
  • Placeholder  Amalgamsanering bnimage2
  • Placeholder  Amalgamsanering bnimage3
  • Placeholder  Amalgamsanering bnimage4
  • Placeholder  Amalgamsanering bnimage5
Amalgamsanering

Har du fortsatt amalgamfyllinger igjen i munnen? Vi har lang erfarenhet av sikker amalgamsanering. Enkelte personer er veldig sensitive, og kan bli syke om amalgamfyllingene ikke fjernes på riktig måte.

Mange pasienter bestemmer seg for å bytte ut sine amalgamfyllinger med hvite fyllinger i ulike materialer. En del bytter dem fordi det i flere år har vært debatter om amalgam og kvikksølv, andre ønsker hvite fyllinger av estetiske grunner. Vi anbefaler i så fall å bytte de gamle fyllingene med nye i porselen. De holder best, og har ingen bivirkning. En kan også bytte ut gamle fyllinger med plastfyllinger, som er et billigere materiale med lang hodlbarehetstid.

Med vår CEREC 3 metode kan du i de fleste tilfeller få porselenskroner og kroner utført på et besøk. Det innebærer at du slipper midlertidige fyllinger og kroner, og unngår lange behandlingstider.

Før amalgamsanering, anbefaler vi deg å ta antioxidanter i noen uker før du påbegynner behandlingen. Som antioxidanter anbefales for eksempel multivitaminer, mineraltabletter og selen.

Amalgamsanering image12