• Placeholder
 • Placeholder
 • Placeholder
 • Placeholder
 • Placeholder
Undersökning, riskbedömning, åtgärder för att främja hälsan
Vårt pris
 • 850 kr
 • 750 kr
 • 720 kr
 • 1 490 kr
 • 490 kr

101

Basundersökning gjord av tandläkare

102

Fullständig undersökning gjord av tandhygienist

103

Akut/kompletterande undersökning

104

Akut/kompletterande undersökning omfattan

105

Kompletterande eller akut undersökning kontroll av behandlingsresultat, gjord av thyg

Röntgenåtgärder
Vårt pris
 • 50 kr
 • 280 kr
 • 780 kr
 • 500 kr
 • 500 kr
 • 870 kr
 • Faktura 225 kr
 • Faktura 500 kr
 • 635 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand
122 Röntgenundersökning, delstatus
123 Röntgenundersökning, intraoralt, helstatus
124 Panorama röntgen undersökning
141 Studiemodeller, båda käkarna
161 Salivsekretionsmätning
162 Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk us
163 Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD)
191 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Vårt pris
 • 395 kr
 • 390 kr
 • 790 kr
 • 690 kr

201

Information om munhygien och instruktion för egenvård vid risk för tandsjukdom

202

Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning i samband med undersökning. Ca 10 minuter.

203

Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning 30 minuter

204

Profylaxskena

Sjukdomsbehandlande åtgärder
Vårt pris
 • 490 kr
 • 720 kr
 • 1 490kr
 • 780 kr
 • 390 kr
 • 790 kr
 • 980 kr

301

Sjukdoms- och smärtbehandling, mindre omfattning

302

Sjukdoms- och smärtbehandling

303

Sjukdoms- och smärtbehandling, omfattande

311

Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar

321

Icke operativ behandling av kariessjukdom

341

Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala (tandlossning) problem

342

Sjukdomsbehandling, mer omfattande

Infektionsbekämpning t.ex. ett flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten
Kirurgiska åtgärder
Vårt pris
 • 1120 kr
 • 1890 kr
 • 680 kr
 • 3250 kr
 • 4290 kr
 • 6780 kr
 • 7870 kr
 • 12980 kr
 • 2989 kr
 • 4500kr
 • 4520 kr

401

Ta ut en tand

402

Ta ut en tand, komplicerat

403

Tillkommande enkla tanduttagningar

404

Operativt avlägsnande av tand/tänder, per operationstf

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

421

Operation avseende käkbensförankrade ett implantat per operationstillfälle

423

Operation avseende käkbensförankrade två eller tre implantat per

operationstillfälle

425

Operation avseende käkbensförankrade fler än tre implantat per

operationstillfälle

441

Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit

442

Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom

443

Kirurgisk behandling av peri-implantit

Rotbehandlingar
Vårt pris
 • 2790 kr
 • 2990 kr
 • 4290 kr
 • 4790 kr
 • 1490 kr
 • 940 kr
 • 1530 kr
 • 3210 kr
 • 2090 kr
 • 2920 kr
 • 2340 kr

501

Rens och rotfyllning, en rotkanal

502

Rens och rotfyllning, två rotkanaler

503

Rens och rotfyllning, tre rotkanaler

504

Rens och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

521

Akut endodontisk behandling

522

Komplicerad kanallokalisatio

523

Stiftborttagning

541

Rotspetsoperation, per optf

551

Upprensad tand där behandlingen avbryts

552

Behandling av tand med resorption, perforation el öppet apex, inkl mtrl

553

Borttagande av frakturerad fil (gjord av annan vårdgivare)

Bettfysiologiska åtgärder
Vårt pris
 • 1990 kr
 • 3670 kr
 • 8400 kr

604

Mjukplastskena, per skena

605

Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena

60

Snarkskena

Lagningar, reparativa behandlingar
Vårt pris
 • 690 kr
 • 990 kr
 • 1380 kr
 • 790 kr
 • 1140 kr
 • 1320 kr
 • 1590 kr
 • 490 kr

701

Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand

702

Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand

703

Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand

704

Fyllning av 1 yta på molar eller premolar

705

Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar

706

Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar

707

Krona, komposit, framställd på kliniken

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

Protetik
Vårt pris
 • 6190 kr
 • 2790 kr
 • 1520 kr
 • 2890 kr
 • 3590 kr
 • 1820 kr
 • 1905 kr
 • 2915 kr
 • Faktura
 • 450 kr

801

Krona, framställd på laboratiorie. Standard

802

Pelare med intraradikulärt stift, framställd på laboratorie

803

Pelare med intraradikulärt stift, framställd på kliniken

804

Hängande broled, per led

805

Emaljretinerad konstruktion, per stöd

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes inkl perlare och rothätta

807

Semipermanent krona/bro, per led

808

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

80

1 Ädelmetallstillägg

80

2 Tillägg för Keram per led

Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
Vårt pris
 • 980 kr

811

Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad

Protetiska åtgärder vid implantatbehandling
Vårt pris
 • 3490 kr
 • 4890 kr
 • 9815 kr
 • 10585 kr
 • 128 kr
 • 6280 kr
 • 6280 kr
 • 6280 kr
 • 728 kr
 • 1810 kr
 • 2690 kr
 • 1980 kr
 • 2890 kr
 • 3080 kr
 • 5600 kr
 • 3200 kr
 • 8900 kr
 • 2790 kr
 • 49990 kr
 • 52090 kr
 • 58050 kr
 • 29030 kr
 • 47290 kr
 • 27075 kr
 • 18725 kr
 • 24745 kr
 • 26745 kr
 • 2635 kr
 • 2915 kr
 • 3860 kr
 • 11785 kr
 • 245 kr
 • 1390 kr
 • Enl prislista
 • 10000 kr
 • Enl prislista
 • Enl prislista
 • Faktura
 • 1000-10000 kr

822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder

824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona

826

Attachment, per styck, material

827

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

828

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

829

Immediatprotes

831

Justering av avtagbar protes

832

Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand

833

Rebasering av protes

834

Lagning av protes där tekniker insats krävs

835

Rebasering o lagning av protes

836

Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs

851

Implantat, per styck

852

Implantatförankrad krona

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

861

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

862

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

863

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

864

Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke

865

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

867

Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke

871

Implantatstödd täckprotes, 2 implantat

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

877

Implantatstödd täckprotes, exkl implantat

878

Förankringselement täckprotes, tillägg per styck

86

a) Tillägg för Cresco-konstruktion, per implantat

86

b) Tillägg för implantatkomponenter utöver standard

86

c) Tillägg för porslinfasader hel implantatbro

86

d) Tillägg vid implantatförankrad bro, uk, 5 el fler implantat

86

e) Tillägg vid implantatförankrad bro, ök, 6 el fler implantat

86

f) Tillägg för ädelmetaller

86

g) Estetiskt/kvalitets tillägg

Sjukdomsbehandlande åtgärder
Vårt pris
 • 980 kr
 • 900 kr
 • 3640 kr
 • 6985 kr
 • 6915 kr
 • 3640 kr
 • 1510 kr
 • 375 kr
 • 225 kr
 • 665 kr

881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning, utan tt

88

Kompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad

konstruktion på plats i munnen. Patienten informeras.

882

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

883

Reparation av implantatförankrad konstruktion, med tt

884

Reparation av implantatförankrad konstruktion

885

Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck

886

Distans inkl centrumskruv, per st

887

Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck

888

Fästskruv, per styck

889

Centrumskruv, per styck

Övrigt
Vårt pris
 • 2950 kr
 • 1000 kr
 • 7000 kr per tand
 • 2500 kr/tand
 • 2000 kr/tim
 • 2500 kr/tim

 

Blekning enligt Brilliant Smile på kliniken

 

Blekning med vita strips hemma

 

Skalfasader i porslin

(Du kan se innan hur resultatet kommer att bli+ 2500:-/ st)

 

Skalfasader i composit

 

Estetisk konsultation

 

Uteblivande tandläkare

Sommaren 2008 fick Sverige en ny tandvårdsförsäkring. Den innebär en del förändringar Du har inte någon ersättning från Försäkringskassan för tandvårdskostnader upp till 3000 kr. Därefter har du ett väldigt bra skydd som dessutom stegras ju högre tandvårdskostnader du har. Du får mellan 150 kr och 300 kr ersättning för en undersökning beroende på din ålder (upp till 29 år och de som är 75 plus får 300 kr i ersättning).

Försäkringskassan lämnar ersättning med 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor, därefter 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

All rapportering till försäkringskassan sker elektroniskt.

Du som patient får alltid skriftligt och muntligt kostnadsförslag om olika behandlingsalternativ och väljer själv vilken behandling skall utföras.

Vi arbetar endast med Svenska tandteknikerlaboratorium och använder originalkomponenter.