• Placeholder Priser bnimage1
 • Placeholder Priser bnimage2
 • Placeholder Priser bnimage3
 • Placeholder Priser bnimage4
 • Placeholder Priser bnimage5
Undersøkelse, risikobedømming, forebygging
Vårt pris
 • 850 kr
 • 750 kr
 • 390 kr
 • 1 490 kr
 • 490 kr

101

Basalundersøkelse gjort av tannlege

102

Fullstendig undersøkelse av tannpleier:

103

Akutt undersøkelse

104

Akutt, omfattende undersøkelse

105

Kompletterende eller akutt undersøkelse / kontroll av behandlingsresultat utført av tannpleier

Røntgenpriser – modeller – med mer
Vårt pris
 • 50 kr
 • 280 kr
 • 780 kr
 • 500 kr
 • 500 kr
 • 370 kr
 • Faktura 225 kr
 • Faktura 500 kr
 • 635 kr

121

Røntgenundersøkelse av en tann/p>

122

Røntgenundersøkelse, delstatus

123

Røntgenundersøkelse, intraoralt. Helstatus

124

Røntgenundersøkelse, Panorama OPG

141

Studiemodeller over- og underkjeve

161

Salivatest (spyttprøve)

162

Laboratoriekostnader ved mikrobiologisk us:

163

Biopsi (vevsprøve) inkl. laboratorieundersøkelse:

191

Spesialist i oral radiologi:

Sykdomsforebyggende behandling:
Vårt pris
 • 395 kr
 • 190 kr
 • 390 kr
 • 690 kr

201

Information om munhygien och instruktion för egenvård vid risk för tandsjukdom

202

Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning i samband med undersökning. Ca 10 minuter.m

203

Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning 30 minuter

204

Profylaxskena

Sykdomsbehandlende tiltak
Vårt pris
 • 490 kr
 • 720 kr
 • 1 490 kr
 • 380 kr
 • 390 kr
 • 390 kr
 • 980 kr

301

Sykdoms- og smertebehandling, mindre omfattende

302

Sykdoms- og smertebehandling

303

Sykdoms- og smertebehandling, omfattende

311

Informasjon og instruksjon ved tann- og sykdom i munnhule

321

Ikke operativ behandling av kariessykdom

341

Sykdomsbehandling, infeksjonsforebygging ved mindre periodontale problemer (tannløsning)

342

Sykdomsbehandling, omfattende ved flere periolommer (tannkjøttlommer) og mye tannstein:

Kirurgiske tiltak og behandlinger
Vårt pris
 • 1120 kr
 • 1890 kr
 • 680 kr
 • 3250 kr
 • 4290 kr
 • 6780 kr
 • 7870 kr
 • 13980 kr
 • 1989 kr
 • 4500 kr
 • 3120 kr

401

Fjerne en tann, ukomplisert ekstraksjon

402

Fjerne en tann, ukomplisert ekstraksjon

403

Tillegg enkel trekking av tann

404

Tillegg operasjon ved komplisert trekking

405

Omfattende dentoalveolær kirurgi

421

Innsetting, operasjon av ett implantat i kjeve

423

Innsetting, operasjon av to eller tre implantat i kjeve

425

Innsetting av flere enn tre implantat i kjeve

441

Plastikk, enkel periodontal kirurgi ved en tann eller ved periimplantit

442

Kirurgisk behandling ved periodontitt, tannløsning

443

Kirurgisk behandling av periimplantitt

Rotbehandlinger
Vårt pris
 • 2790 kr
 • 2990 kr
 • 4290 kr
 • 4790 kr
 • 1190 kr
 • 640 kr
 • 1230 kr
 • 3210 kr
 • 2090 kr
 • 1920 kr
 • 2340 kr

501

Rens og rotfylling av en rotkanall

502

Rens og rotfylling av to rotkanale

503

Rens og rotfylling av tre rotkanaler

504

Rens og rotfylling av fire eller flere rotkanaler

521

Akutt endobehandling, rotbehandling

522

Komplisert kanallokasjon

523

Fjerning av stift

541

Rotspissoperasjon

551

Opprenset tann der behandling avbrytes

552

Behandling av tann med resorpsjon, perforert eller åpent rundt apex (rotspissen) inkl materialer

553

Fjerning av frakturert endofil (nål), gjort av annen behandler

Bittfysiologiske behandlinger
Vårt pris
 • 1990 kr
 • 3670 kr
 • 6400 kr

604

Myke plastskinner, pr skinne

605

Bittskinne i hard akrylat, utført på bittfysiologiske indikasjoner, pr skinne

60

Snorkeskinne

Fyllinger, konserverende behandling
Vårt pris
 • 590 kr
 • 990 kr
 • 1280 kr
 • 690 kr
 • 1140 kr
 • 1320 kr
 • 1490 kr
 • 490 kr

701

Fylling en flate på fortann eller hjørnetann

702

Fylling to flater på fortann eller hjørnetann

703

Fylling tre flater på fortann eller hjørnetann

704

Fylling en flate på molar eller premolar (jeksel)

705

Fylling to flater på molar eller premolar (jeksel)

706

Fylling tre flater på molar eller premolar (jeksel)

707

Krone, kompositt, fremstilt på klinikken

708

Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi

Protetikk
Vårt pris
 • 6190 kr
 • 2790 kr
 • 1520 kr
 • 2490 kr
 • 1590 kr
 • 1820 kr
 • 1905 kr
 • 2915 kr
 • Faktura
 • 1000 kr

801

Krone fremstilt på laboratorie. Standard

802

Pilar med intraradikulær stift, fremstilt på laboratoriete

803

Pilar med intraradikulær stift, fremstilt på klinikken

804

Hengende broledd, pr ledd

805

Emaljeretinert konstruksjon, pr støtte

806

Radikulær forankring ved avtagbar protese, inkudert pilar og rotkappe

807

Semipermanent krone/bro, pr ledd

808

Krone for teleskop- og konuskonstruksjoner

80

1 Edelmetalltillegg

80

2 Tillegg for Keram pr ledd

Reparasjon av protetikk
Vårt pris
 • 890 kr

811

Sementering av løsnet krone/fasade, pr krone/fasade

Protetisk tiltak ved implantatbehandling
Vårt pris
 • 3490 kr
 • 4890 kr
 • 9815 kr
 • 10585 kr
 • 128 kr
 • 6280 kr
 • 6280 kr
 • 6280 kr
 • 328 kr
 • 1810 kr
 • 2690 kr
 • 1980 kr
 • 2890 kr
 • 3080 kr
 • 5600 kr
 • 2900 kr
 • 8900 kr
 • 2790 kr
 • 49990 kr
 • 52090 kr
 • 58050 kr
 • 29030 kr
 • 47290 kr
 • 27075 kr
 • 18725 kr
 • 24745 kr
 • 26745 kr
 • 2635 kr
 • 2915 kr
 • 3860 kr
 • 11785 kr
 • 245 kr
 • 1390 kr
 • Enl prislista
 • 10000 kr
 • Enl prislista
 • Enl prislista
 • Faktura
 • 1000-10000 kr

822

Partiell protese for midlertidig bruk, en til tre tenner

823

Partiell protese for midlertidig bruk, fire eller flere tenne

824

Partiell protese med metallskjelett, klammerforankr

825

Komplisert paritell protese

826

Attachment, pr stk, materialer

827

Hel underkjeveprotese inkl prefabrikerte tennerr

828

Hel overkjeveprotese inkl prefabrikerte tenner

829

Immediat protese

831

Justering av avtagbar protese

832

Fremstilling av protese og/eller protesestan

833

Rebasering av protese

834

Fremstilling av protese med tekniker

835

Rebasering og fremstilling av protese

836

Komplisert fremstilling av protese der nye fester behøves

837

Komplisert fremstililng av protese med oppvoksing og avstøpning av ny del utføres

851

Implantat pr stk

852

mplantatforankret krone

853

Hengeledd til implantatforankret bro

861

Implantatforankret bro overkjeve 4 implantat

862

Implantatforankret bro overkjeve 5 implantat

863

Implantatforankret bro overkjeve 6 implantat

864

Suprakonstruksjon for implantatforankret bro overkjev

865

Implantatforankret bro underkjeve 4 implantat

867

Suprakonstruksjon for implantatforankret bro underkjeve

871

Implantatstøtte dekkprotese overkjeve 2 implantat

872

Implantatstøtte dekkprotese overkjeve 3 implantat

873

Implantatstøtte dekkprotese overkjeve 4 implantat

874

Tillegg for alveol. Ved 2 implantater

875

Tillegg for alveol. Ved 3 implantater

876

Tillegg for alveol. Ved 4 implantater

877

Inplantatstøttet dekkprotese, ekskl. Implantat

878

Forankringselement dekkprotese, tillegg pr stk

86

a) tillegg for Cresvo-konstruksjon, pr implantat

86

b) tillegg for implantatkomponeneter utover standard

86

c) tillegg for porselensfasade hel implantatbro

86

d) tillegg for implantatforankret bro, ukj. 5 el flere implantat

86

e) tillegg for implantatforankret bro, okj. 6 el flere implantat

86

f) tillegg for edelmetaller

86

g) tillegg estetikk / kvalitet

Reparasjon av implantat og implantatretinert protetikk
Vårt pris
 • 980 kr
 • 900 kr
 • 2940 kr
 • 3985 kr
 • 8915 kr
 • 3640 kr
 • 1510 kr
 • 375 kr
 • 225 kr
 • 665 kr

881

Reparasjon av implantatforankret konstruksjon. Mindre omfattende uten tanntekniker

88

Komletterende tiltak ved komplisert reparasjon av implantatforankret

konstruksjon på plass i munnen. Pasienten informeres.

882

Av- og påmontering av implantatforankret bro

883

Reparasjon av implantatforankret bro, med tekniker

884

Reparasjon av implantatforankret konstruksjon

885

Implantat ved reparasjon eller utbygging, pr stk

886

Distanse inkludert skrue. Pr stk

887

Festeskrue og protetisk sylinder (lab). Pr stk

888

Festeskrue pr stk

889

Centrumskrue, pr stk

Diverse
Vårt pris
 • 4500 kr
 • 1000 kr
 • 6000 kr per tand
 • 2500 kr/tand
 • 2000 kr/tim
 • 2500 kr/tim

 

Tannbleking Brilliant Smile på klinikken

 

Tannbleking med strips (hjemme)

 

Skallfasader i porseler, pr stk

(Du får se på forhånd hvordan resultatet blir)

 

Skallfasader i kompositt

 

Estetisk konsultasjon

 

Uteblivende tannlege – forklare

Sommeren 2008 fikk Sverige en ny tannhelseforsikring. Den innebærer en del forandringer. Du har ikken noen erstatning fra Forsikringskassen for tannbehandlingskostnader mot 3000 kr. Deretter har du en veldig bra beskyttelse som øker jo høyere tannbehandlingskostnader du har. Du får mellom kr 150 og kr 300 i erstatning for en undersøkelse alt etter din alder (opp til 29 år og som er 75 pr eller mer får kr 300 i erstatning).

Forsikringskassen gir (?) erstatning med 50 prosent av kostnadene med en referansepris mellom kr 3000 og 15 000. Deretter 85 prosent av kostnadene med en referansepris som overstiger kr 15 000.

All rapportering til Forsikringskassen skjer elektronisk.

Du som pasient får alltid skriftlig og muntlig kostnadsoverslag på ulike behandlingsalternativ. Du velger sellv hvilken behandling som skal utføres.

Vi samarbeider bare med svenske tannteknikerlaboratorier, og bruker bare originale komponenter.