• Placeholder  Bittfysiologi bnimage1
  • Placeholder  Bittfysiologi bnimage2
  • Placeholder  Bittfysiologi bnimage3
  • Placeholder  Bittfysiologi bnimage4
  • Placeholder  Bittfysiologi bnimage5
Bittskinner & Bittfysiologi

Det er mer og mer vanlig at mennesker rammes av spenninger/stress som gir ulike symtomer i form av hodepine, verk i tenner eller kjever pga tanngnissing eller at en presser tennene hardt sammen. Problemet diagnostiseres gjennom å kjenne på muskler i hals, nakke, skuldre og ikke minst kjevemusklene for å kjenne om de er unormalt ømme. Tilbakevendende hodepine, slitasje på tenner, kan også være et tegn på tanngnissing (bruxisme) eller at du presser tennene hardt sammen under stress.

Bittfysiologi image17

BEHANDLING:

Ofte hoder det med informasjon for at man skal kunne klare å påvirke sin egen situasjon. Noen ganger kan det lages en bittskinne som på sikt resulterer i redusert tannsmerter, og avlaster musklaturen som er rammet. Dersom hodepinen er bittrelatert, vil bittskinnen kunne påvirke i positiv retning, i form av mindre verk.

En bittskinne er en av tannteknikerenes spesialtilpassede plastskinner som brukes for for å påvirke underkjevens bevegelser på en måte som forbedrer funksjonen i tyggemusklaturen, og som bidrar til at anspent kjevemusklatur lettere kan slappe av. Det avlaster sekundært kjeveleddene, kjeve- og nakkemusklatur. En bittskinne kan også anvendes får å unngå slitasje på tennene ved tanngnissing. Skinnen er laget av gjennomsiktig hard plast, den er 4-5 med mer tykk, og hesteskoformet. Den plasseres som oftest på tenner i overkjeven, og brukes når en sover.