• Placeholder  Skalfasader bnimage1
  • Placeholder  Skalfasader bnimage2
  • Placeholder  Skalfasader bnimage3
  • Placeholder  Skalfasader bnimage4
  • Placeholder  Skalfasader bnimage5
Skalfasader

Skalfasader är den bästa metoden att helt förändra färgen på dina tänder. Det ger dessutom möjlighet att ändra formen om du så önskar. För bästa resultat bör du bleka tänderna innan skalfasaderna sätts på plats. Skalfasader används för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att korrigera en ojämn tandrad. De är mycket tunna och cementeras fast på den synliga delen av tanden.

Datorframställda fasader tillverkar vi på kort tid oftast på samma dag med hjälp av CAD-CAM tekniken. Detta gör att vi sparar mycket av din tandsubstans samtidigt som vi uppnår väldigt bra resultat. Skalfasader håller länge, upp till 25 år, ser fullständigt naturliga ut och kräver väldigt liten åverkan på tanden.

Skalfasader image10  1