• Placeholder  Profylaktisk Tandvård bnimage1
  • Placeholder  Profylaktisk Tandvård bnimage2
  • Placeholder  Profylaktisk Tandvård bnimage3
  • Placeholder  Profylaktisk Tandvård bnimage4
  • Placeholder  Profylaktisk Tandvård bnimage5
Profylaktisk Tandvård

Målet med tandbehandling är alltid att bibehålla dina tänder och först när det av olika skäl är nödvändigt, reparera eller ersätta dem.

När behandling behövs eftersträvar vi minsta möjliga ingrepp på den egna tanden, benet, eller mjukvävnaden. Förebyggande tandvård minskar risken för framtida skador. I fall där behandling krävs är profylaktisk tandvård mycket viktigt för att minska risken för nya skador och bibehålla det goda resultatet.

Profylaktisk Tandvård image21