• Placeholder profylaktisk tandvård Profylaktisk Tandvård bnimage1
  • Placeholder profylaktisk tandvård Profylaktisk Tandvård bnimage2
  • Placeholder profylaktisk tandvård Profylaktisk Tandvård bnimage3
  • Placeholder profylaktisk tandvård Profylaktisk Tandvård bnimage4
  • Placeholder profylaktisk tandvård Profylaktisk Tandvård bnimage5
Profylaktisk Tandvård

Målet med tandbehandling är alltid att bibehålla dina tänder och först när det av olika skäl är nödvändigt, reparera eller ersätta dem.

När behandling behövs eftersträvar vi minsta möjliga ingrepp på den egna tanden, benet, eller mjukvävnaden. Förebyggande tandvård minskar risken för framtida skador. I fall där behandling krävs är profylaktisk tandvård mycket viktigt för att minska risken för nya skador och bibehålla det goda resultatet.

 

Tandhygienist behandling- Astondental profylaktisk tandvård Profylaktisk Tandvård image21

Tandhygienist Stockholm I Astondental