• Placeholder invisalign Invisalign bnimage1
  • Placeholder invisalign Invisalign bnimage2
  • Placeholder invisalign Invisalign bnimage3
  • Placeholder invisalign Invisalign bnimage4
  • Placeholder invisalign Invisalign bnimage5

Invisalign

Invisalign-tandställningen är även känd som ”den osynliga tandställningen” och har blivit oerhört populär i takt med att patienter blivit medvetna om dess många fördelar.

I stället för den vanliga ”rälstandställningen” använder Invisalign-tandställningen en serie osynliga, borttagbara och bekväma bettskenor för att räta ut dina tänder.

Du behöver bara besöka din tandläkare var sjätte vecka och hela processen tar i genomsnitt nio till 18 månader. En annan bra fördel är att bettskenor till skillnad från metalltandställningar kan tas av för att äta, dricka, borsta tänderna och rengöra tänderna med tandtråd.

HUR DET FUNGERAR

Innan en behandlingsplan fastställs kommer Dr Shahla Hassanzadeh först att diskutera slutresultaten med dig. Efter att ditt fall har lämnats in till Invisalign kommer du att få se en tredimensionell datormodell av dina tänder före och efter behandlingen. Denna heter Clincheck. 

Clincheck visar hur det kommer se ut när Invisalignbehandlingen är klar.

Dr Shahla Hassanzadeh granskar Clincheck tillsammans med dig.

Du bär varje bettskena i ca två veckor tills dina tänder når sitt slutliga läge.

Du kan uppleva viss, kortvarig irritation varje gång du byter bettskena men obehaget är mycket mindre än med traditionella metalltandställningar. Du kan även uppleva mindre talsvårigheter men även detta är kortvarigt.

Klicka här för mer information.

KOSTNAD

Invisalign-tandställningar kostar något mer än vanliga och tandfärgade tandställningar på grund av laboratorieavgiften. Många patienter tror att Invisalign-tandställningar kostar mycket mer än traditionella tandställningar men överraskande nog är priserna ungefär lika höga.

En alternativ behandling är skalfasader, för mindre avvikelser.