• Placeholder  Bettskenor & Bettfysiologi bnimage1
  • Placeholder  Bettskenor & Bettfysiologi bnimage2
  • Placeholder  Bettskenor & Bettfysiologi bnimage3
  • Placeholder  Bettskenor & Bettfysiologi bnimage4
  • Placeholder  Bettskenor & Bettfysiologi bnimage5
Bettskenor & Bettfysiologi

Det blir allt vanligare att människor drabbas av spänningar/stress som ger olika symptom i form av huvudvärk och värk i tänder eller käkar pga. tandgnissling eller pressning.

Diagnos; Besvären diagnostiseras genom att känna på dina muskler i hals, nacke, axlar och framförallt käkmusklerna för att upptäcka om de är onormalt ömma. Återkommande huvudvärk, nötningsmärken på tänderna t.ex. kan också vara tecken på tandpressning eller gnissling.

Bettskenor & Bettfysiologi image17

Behandling;Ofta räcker det med information för att man själv

skall kunna påverka sin situation. Ibland behövs det dock att en bettskena görs som på sikt resulterar reducering av tandvärken, få muskelsymptomen att minska och ibland avklinga. Huvudvärken, om den är bettrelaterad, går också att påverka i positiv riktning. En bettskena är en av tandtekniker specialtillverkad plastskena som används för att påverka underkäken rörelsemönster på ett sätt som medför en förbättrad funktion i tuggsystemet och bidra till att spända käkmuskler lättare kan slappna av. Det avlastar sekundärt käklederna, käk- och nackmuskulatur. En bettskena kan också användas för att undvika nedslitningen av tänderna vid tandgnissling. Skenan är en glasklar hästskoformad skena i plast c:a 4-5 mm tjock. Den placeras ofta i överkäken och används när man sover.